ASOCIACIÓN DE PADRES O TUTORES
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL DE LUGO
CENTRO OCUPACIONAL Nº1
Rampa Claudio López, 21
T.: 982 284 107 F.: 982 818 887
27002 · Lugo
CENTRO OCUPACIONAL Nº2
Arieiras s/n · Pol. Da Louzaneta
T.: 982 280 346 F.: 982 280 774
27297 · Lugo